„Pasitikėjimo linija“ mus galite informuoti apie:

 • asmenų, gaunančių ar pretenduojančių gauti Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei, galimus piktnaudžiavimo atvejus;
 • Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) darbuotojų galimai neskaidrias veikas ar kitų institucijų atstovų bandymus daryti įtaką paramos administravimui.

Pateikiant pranešimą apie galimai neteisėtus Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojo veiksmus reikėtų nurodyti šias aplinkybes: neteisėtus veiksmus padariusio ar darančio darbuotojo vardą ir pavardę, pareigas (jei žinomi), neteisėto veiksmo padarymo vietą, kuo tikslesnę datą ir laiką, kada buvo padarytas neteisėtas veiksmas, kokiu būdu ir koks neteisėtas veiksmas padarytas; jei įmanoma, reikėtų pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo neteisėto veiksmo padarymo požymius; nurodykite, ar apie pažeidimą esate pranešę, jeigu taip, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas.

Galite nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis: gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti (kaip ir kada su Jumis geriausia susisiekti).

Anonimiškai informaciją galite teikti visą parą:

 • skambindami „Pasitikėjimo linijos“ telefonu (8 5) 260 7901, kuriame įdiegtas automatinis atsakiklis (skambutis „Pasitikėjimo linijos“ telefonu apmokestinamas pagal Jūsų operatoriaus taikomus tarifus);
 • per mobiliąją programą „NMA agro“ (pranešant tik apie asmenų, gaunančių ar pretenduojančių gauti Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei, galimus piktnaudžiavimo atvejus). Daugiau informacijos, kaip naudotis mobiliąja programėle, čia.
 • Apie netinkamą asmenų, gaunančių ar pretenduojančių gauti Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei įsipareigojimų vykdymą galite pranešti el. pašto adresu [email protected] (arba galite užpildyti lentelę paramakaimui.lt svetainėje);
 • Jeigu teikiate informaciją apie NMA darbuotojų galimai neskaidrias veikas ar kitų institucijų atstovų bandymus daryti įtaką paramos administravimui, rekomenduojame informaciją pateikti užpildant šią formą ir ją prisegti kaip priedą užpildant Pasitikėjimo linijos lentelę, kurią rasite paspaudę šią nuorodą.

Atkreipiame dėmesį, kad:

 • ne darbo metu (po darbo valandų, šeštadieniais, sekmadieniais, švenčių dienomis) „Pasitikėjimo linija“  gauti pranešimai užregistruojami pirmąją po jų einančią darbo dieną.
 • „Pasitikėjimo linija“ gauta informacija yra viešai neskelbtina. Duomenys apie asmenis, pateikusius informaciją, yra konfidencialūs.
 • pranešimai priimami valstybine lietuvių kalba ir kitomis kalbomis. Pranešimo informacijai patikslinti galite pateikti savo kontaktinius duomenis, kurie nebus kaupiami jokiose duomenų bazėse.
 • jeigu pageidaujate gauti informacijos ir pateikėte savo kontaktinius duomenis, su Jumis susisieks Komunikacijos skyriaus specialistas.
 • tretiesiems asmenims duomenys apie paramą gavusius asmenis teikiami tik įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.
 • „Pasitikėjimo linija“ pateikti klausimai, neatitinkantys „Pasitikėjimo linijos“ turinio, tačiau susiję su informacijos teikimu, persiunčiami adresu [email protected].
 • Jūsų pranešime pateikti asmens duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus).
 • apie galimai neskaidrias Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojų ar kitų institucijų atstovų veikas taip pat galite pranešti STT.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymuose už šmeižtą ar tikrovės neatitinkančių ir asmens garbę ir orumą žeminančių duomenų paskleidimą numatyta atsakomybė.

--------------------------------------------------------

Atnaujinimo data: 2024-02-14