Informacijos sauga

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) turi ilgametę asmens duomenų saugos užtikrinimo patirtį. NMA informacijos saugos vadybos sistema (ISVS) yra sertifikuota. Nuolat siekiama įvertinti besikeičiančias saugos rizikas, atliekant išsamų kasmetinį rizikos vertinimą, tobulinamos saugos užtikrinimo priemonės, investuojama į papildomų techninių priemonių įsigijimą.

Asmenys, kurių asmens duomenis tvarko NMA, savo teises gali įgyvendinti vadovaudamiesi Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos tvarkos aprašu, patvirtintu Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. BR1-64 „Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Siekdama teikiamų paslaugų kokybės, NMA kelia aukštus konfidencialumo reikalavimus paslaugų teikėjams. Teikėjų paslaugos turi atitikti NMA informacijos saugos politikos nuostatas. Išsamiau apie tai sužinosite paspaudę šio puslapio apačioje esančias nuorodas. 

NMA informacijos saugos vadybos sistema – sertifikuota

NMA, siekdama, kad jos valdoma informacija bei informacinės sistemos būtų saugios, yra įsidiegusi ISVS.

ISO 27001 standartas – tai geriausia informacijos saugumo praktika. Šis standartas taip pat yra suderintas ir su ISO 9001 standartu, todėl NMA yra integruotos ISVS ir Kokybės vadybos sistemos. Sertifikatas, įrodantis atitikimą ISO 27001 standarto reikalavimams, galioja 3 metus (kasmet yra atliekamas priežiūros auditas), kuriems pasibaigus ISVS reikia sertifikuoti pakartotinai.

2021 m. gegužės mėnesį įvyko resertifikavimo auditas, kuris užtikrino ISVS sertifikavimo tęstinumą, prasidėjusį 2009 metais. Šio audito metu neatitikčių nenustatyta. NMA buvo sertifikuota pagal aktualią tarptautinio ISO/IEC 27001:2017 standarto versiją.

Turimas sertifikatas patvirtina, kad NMA užtikrinamas informacijos saugumo politikos efektyvumas, įgyvendinami informacijos saugumo – konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo principai, tinkamai naudojamos NMA informacinės sistemos. Tai ne tik kelia suinteresuotų šalių pasitikėjimą mūsų institucija, bet ir skatina teikti lygiavertes, standarto reikalavimus atitinkančias paslaugas. 

Informacija susipažinti:

 

Išduotas sertifikatas:

 

Atnaujinimo data: 2024-02-22