Veiklos sritys

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) – vienintelė akredituota institucija Lietuvoje, administruojanti valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai ir Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšas bei atliekanti jų mokėjimo ir kontrolės funkcijas. NMA yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei ES lėšų.

NMA veiklos tikslas – pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų, ES teisės aktų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti Lietuvos žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės politikos priemones administruojant valstybės ir ES paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšas ir užtikrinant jų naudojimo kontrolę.

Pagrindiniai NMA uždaviniai:

  • administruoti valstybės ir ES paramos lėšas žemės ūkiui, kaimo plėtrai bei žuvininkystei ir užtikrinti jų naudojimo kontrolę;
  • įgyvendinti žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei skirtas paramos priemones;
  • užtikrinti ES paramos lėšų žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei administravimo sistemos sukūrimą;
  • dalyvauti diegiant integruotą administravimo ir kontrolės sistemą;
  • dalyvauti diegiant ir įgyvendinant ES Bendrosios žemės ūkio politikos priemonių administravimo sistemą;
  • rengti ataskaitas apie panaudotas valstybės biudžeto ir ES lėšas ir teikti šias ataskaitas Europos Komisijai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai bei kitoms institucijoms.

Paramos programos ir priemonės:

Šiuo metu NMA administruoja daugiau kaip 210 paramos priemonių ir veiklos sričių. 2021 m. apie 133 tūkstančių paramos gavėjų buvo išmokėta 968,1 mln. Eur paramos lėšų (iš jų 560,9 mln. Eur už plotines priemones). 2022 m. sausio 1 d. duomenimis, nuo veiklos pradžios NMA išmokėjo daugiau kaip 13,4 mlrd. Eur paramos.

Atnaujinimo data: 2023-11-09