Kodėl verta dirbti NMA?

Darbuotojai – didžiausias Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau - NMA) turtas, todėl nuolat ieškome aktyvių, ambicingų, nebijančių iššūkių ir iniciatyvių darbuotojų, kurie, prisidėję prie šaunios mūsų komandos,  galėtų kartu augti ir tobulėti. NMA vertinami visi atsakingi, iniciatyvūs darbuotojai, turintys naujų idėjų bei galintys prisidėti prie institucijos veiklos tobulinimo.

Kodėl verta dirbti NMA?

1. Institucijos svarba visai Lietuvai. NMA administruoja didžiausią Lietuvai skiriamą Europos Sąjungos (toliau - ES) paramos dalį – kas metus išmokant apie 1 mlrd. Eur paramos.

2. Institucijos pripažinimas. NMA - pirmoji valstybinė įstaiga Lietuvoje, laimėjusi Nacionalinį kokybės prizą (2012 m., stambių įmonių kategorija). Įstaigos teikiamos paslaugos vertinamos kaip kokybiškos – NMA kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal visame pasaulyje pripažįstamą  LST EN ISO 9001:2015 standartą, o informacijos saugumo valdymo sistema 2015 m. sertifikuota pagal naująją ISO/IEC 27001:2017 standarto versiją.

3. Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis. Nuolat siekiame aktyviai dalyvauti tarptautiniuose projektuose – NMA darbuotojai įgyvendino ES Dvynių projektus Bulgarijoje, Juodkalnijoje ir Makedonijoje, keletą tęstinių Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektų Moldovoje ir Ukrainoje, ES techninės pagalbos projektą Azerbaidžane, projektą pagal ES programą „Horizon 2020" ir kt. Daugiau...

4. Karjeros galimybės. Siekiant užtikrinti sklandų įstaigos darbą, NMA nuolat organizuojami konkursai į valstybės tarnautojų, laikinųjų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vietas. Vertiname lojalius ir pažangius komandos narius bei rūpinamės jų karjeros perspektyvomis – sveikintinas darbuotojų noras tobulėti keičiant darbo pobūdį NMA (pereinant dirbti į kitą struktūrinį padalinį), laikinai dirbančių darbuotojų pastangos užsitikrinti nuolatinę darbo vietą dalyvaujant konkursuose bei siekis eiti aukštesnes vadovaujančias pareigas. Daugiau...

5. Gausus, draugiškas ir jaunatviškas kolektyvas. NMA yra 716 darbuotojų.  Jų amžiaus vidurkis – 45 metai. Siekiant, kad NMA darbuotojai labiau pažintų vieni kitus ir galėtų pabendrauti, pabūti kartu neformalioje aplinkoje, yra organizuojamos metinės darbuotojų šventės, įvairūs sporto renginiai, labdaros akcijos, socialinės iniciatyvos. NMA veikia aktyvi profesinė sąjunga ir darbo taryba.

6. Socialinės garantijos. NMA darbuotojai naudojasi visomis jiems valstybės nustatytomis socialinėmis garantijomis – laiku išmokamu atlyginimu, suteikiamomis atostogomis, auginantiems vieną vaiką iki dvylikos metų gali būti suteikiama viena papildoma poilsio diena per tris mėnesius, auginantiems du vaikus iki dvylikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų gali būti suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį, o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų arba auginantiems du vaikus iki dvylikos metų, kai vienas arba du vaikai turi negalią, − dvi dienos per mėnesį. Darbuotojams, kurie augina vaikus iki 3 metų suteikiama teisė į sutrumpintą 32-jų valandų per savaitę darbo laiko normą. Jeigu darbuotoją ištiko nelaimė, esant sunkiai materialinei būklei − susirgus, dėl šeimos narių ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, gali būti skiriama iki 5 minimalių mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa.

7. Lankstus darbo grafikas ir galimybė dirbti nuotoliniu būdu arba „darbostogos“. Siekiant kelti NMA darbuotojų motyvaciją ir savarankiškumą, NMA nuo 2013 m. kovo 1 d. taikomas lankstus darbo grafikas, t. y. darbuotojai (užtikrinant visišką funkcijų atlikimą bei viešųjų paslaugų teikimą) pradeda dirbti pasirinktinai nuo 7.00 iki 9.00 val. ir atitinkamai darbą baigia nuo 16.00 iki 18.00 val. NMA darbuotojams pagal nustatytą vidinę tvarką leidžiama dirbti nuotoliniu būdu, taip pat yra galimybė dirbti iki 90 dienų nuotoliniu būdu iš Europos Sąjungos šalių, Europos ekonominės erdvės šalių (Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos), Šveicarijos ir Jungtinės Karalystės teritorijų.

8. Darbuotojų vertinimo bei skatinimo sistema. Atsižvelgiant į turimą kvalifikaciją ir pasiektus veikos rezultatus, vykdant suformuluotas užduotis, taikomos įvairios finansinės ir nefinansinės darbuotojų skatinimo priemonės. Tai gali būti perkėlimas į aukštesnes pareigas, pareiginės algos koeficiento kėlimas, priemoka prie darbo užmokesčio, piniginės išmokos ar papildomų apmokamų poilsio dienų skyrimas. Be to, darbuotojai apdovanojami už ilgametį darbą, skatinami padėkomis bei gyvenimo jubiliejinių metų proga skatinami pinigine išraiška. Taip pat metų pabaigoje darbuotojai gali būti individualiai skatinami nominuojant juos šiems NMA apdovanojimams: „Metų darbuotojas“, „Metų vadovas“, „Metų kuratorius“, „Geriausiai konsultuojantis darbuotojas“ Nominacijų nugalėtojams finansuojami jų pasirinkti mokymai.

9. Adaptacijos programa. NMA daug dėmesio skiria naujiems, iš vaiko priežiūros atostogų grįžusiems, perėjusiems dirbti iš vieno NMA struktūrinio padalinio į kitą darbuotojams, taip pat kolegoms, kai visiškai arba iš dalies keičiasi darbo pobūdis, nors darbo vieta lieka ta pati. Adaptacijos programos tikslas – padėti naujai priimtiems darbuotojams kuo sėkmingiau adaptuotis NMA. Adaptacijos laikotarpio, trunkančio pirmąjį darbo mėnesį, o kartais ir ilgiau, metu kuratorius globoja naują darbuotoją, supažindina jį su darbo aplinka, kolegomis, tiesioginiu darbu, uždaviniais, rašytomis ir nerašytomis NMA taisyklėmis. 

10. Mentorystės programa.  Programa skirta padėti siekiantiems tobulėti, ugdyti asmens galimybes bei talentus, skleisti gerąją patirtį, stiprinti bendradarbiavimą bei profesinę savanorystę. Ši programa taikoma NMA darbuotojams, kurie nori ir geba būti mentoriais, pasiryžę ugdyti talentus bei NMA darbuotojams, kurie mažiau patyrę ir nori tobulėti tam tikroje srityje.

11. Galimybė siūlyti bei įgyvendinti savo idėjas. Siekiant, kad pati NMA nuolat tobulėtų kaip darbdavys, o darbuotojai būtų labiau patenkinti darbu bei gerėtų veiklos kokybė, įstaigoje atliekamos darbuotojų anketinės apklausos. Taip pat yra galimybė išreikšti savo idėjas, mintis ir pasiūlymus, kurie vėliau gali būti įgyvendinami. NMA veikia elektroninio pašto dėžutė [email protected], kuri skirta NMA darbuotojų naujoms idėjoms, pasiūlymams pateikti.

12. Mokymosi galimybės. Žinių įgijimas ir naujausių veiklos metodų, priemonių ir principų taikymas – viena iš sąlygų, užtikrinančių NMA pažangą ir sėkmingą strateginių tikslų įgyvendinimą. Darbuotojų mokymai skatina darbuotojų motyvaciją, didina jų lojalumą, padeda jiems prisitaikyti prie naujų iššūkių ir sąlygų. NMA rengiami šie mokymai:

  • Darbuotojų vidiniai-įvadiniai mokymai organizuojami du kartus per metus naujiems NMA darbuotojams. Juose supažindinama su NMA veikla, kitų struktūrinių padalinių darbu, struktūrinių padalinių ryšiais, NMA vykstančiais procesais ir kt.
  • Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymuose gilinamos specialios profesinės žinios, reikalingos konkrečiai darbo sričiai, bei tobulinami administravimo įgūdžiai.
  • Vidiniai mokymai specifiniais NMA veiklos klausimais organizuojami NMA struktūrinių padalinių darbuotojams su jų darbu susijusiais klausimais.

13. Nuolatinio tobulėjimo galimybės. NMA darbuotojai turi galimybę vykti į komandiruotes užsienio šalyse, dalyvauti Europos Komisijos darbo grupių posėdžiuose, tarptautinėse konferencijose bei susitikimuose su kitų institucijų atstovais.

14. Daug skirtingų veiklos sričių ir rotacijos galimybės. NMA struktūroje – 10 departamentų, 3 nepriklausomi skyriai ir 10 teritorinių skyrių. Įstaigai reikalingi ne tik projektų vertintojai ar administratoriai, bet ir teisininkai, auditoriai, informacinių technologijų, finansų, personalo ir komunikacijos profesionalai bei kt. Taigi, vietą NMA gali atrasti kone visų sričių specialistai. Jiems taip pat sudaromos galimybės rotuotis.

15. Grįžtamasis ryšys. Siekiant gauti grįžtamąjį ryšį iš darbuotojų, NMA du kartus per metus yra vykdomos anketinės apklausos: bendradarbiavimo ir įsitraukimo. Šių apklausų rezultatai suteikia galimybę daryti išvadas, kurios padeda priimti sprendimus įvairiose NMA veiklos srityse. NMA svarbus jos, kaip darbdavio, įvaizdis, todėl šių anoniminių apklausų metu siekiama išsiaiškinti darbuotojų požiūrį į darbdavį.

16. Darbuotojų sveikata. NMA vykdomas nemokamas periodinis profilaktinis sveikatos patikrinimas. Taip pat suteikiama 1 mokama laisva diena per mėnesį, tiesioginio vadovo leidimu vykimui į gydymo įstaigą, o NMA darbuotojai, vykdantys patikrų funkcijas, gali pasinaudoti galimybe pasiskiepyti erkinio encefalito skiepais darbdavio lėšomis.

 

Atnaujinimo data: 2024-04-10