>

Lengvai suprantama kalba

Logo-as-JPEG.jpg

Lengvai suprantama kalba – metodas, kuris padeda daugiau žmonių suprasti pateikiamą informaciją.

Universalus lengvai suprantamos kalbos teksto išdėstymas, iliustracijos ir teksto stilius palengvina informacijos prieinamumą skaitymo, suvokimo iššūkių, intelekto negalią turintiems asmenims. Šiuo metodu parengti tekstai taip pat puikiai tinka senjorams, vaikams bei visai visuomenei.

 

Čia pateikiama naudinga informacija lengvai suprantama kalba:

Kas yra Nacionalinė mokėjimo agentūra?

 

 

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra yra įstaiga.

Nacionalinė mokėjimo agentūra:

 • duoda paramą,
 • prižiūri ar darai tai,

ką pažadėjai.

Parama tai yra pinigai,

kuriuos gauni.

 

Už ką Nacionalinė mokėjimo agentūra duoda paramą?

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra

duoda paramą, jeigu:

 • pagal taisykles

      prižiūri žemę ir mišką,

 • gerini gyvenimą kaime,
 • vykdai žuvininkystės veiklą.

 

 

Kodėl yra svarbi Nacionalinė mokėjimo agentūra?

 

Įstaiga padeda paprastai ir greitai

gauti paramą už:

 • žemės ir miško priežiūrą,
 • gyvenimo kaime gerinimą ir
 • vykdomą žuvininkystės veiklą.

 

Ką dirba darbuotojai Nacionalinėje mokėjimo agentūroje?

 

 

Kad  darbuotojai galėtų duoti paramą, jie:

 • kalba ir rašo internete, laikraščiuose,

renginių metu ir televizijoje apie paramą,

 • tikrina dokumentus,
 • prižiūri, ar laikaisi taisyklių,

kurių pažadėjai laikytis.

 

Koks yra įstaigos tikslas?

 

Duoti paramą tiems, kurie:

 • prižiūri žemę,
 • mišką,
 • gerina gyvenimą kaime,
 • vykdo žuvininkystės veiklą.

Kokią paramą galiu gauti?

 

 • Už ūkio kūrimą ir gerinimą.

Kai auginu arba išvalau grūdus.

Kai auginu arba džiovinu daržoves, vaisius.

 

 

 • Už miškų priežiūrą,

medžių auginimą.

 

 

 

 • Už gyvūnų apsaugą nuo ligų ir vilkų,

augalų apsaugą nuo šalčio ir karščio.

 

 

 

 • Už žuvų auginimą ir

žuvies produktus.

 

 

 

 • Už bičių auginimą,
 • bičių apsaugą nuo ligų,
 • daiktų, kurie reikalingi bitėms, pirkimą.

Pavyzdžiui, avilių pirkimą.

Avilys yra bičių namas.

 

 

 

 • Už lietuviškų produktų kūrimą ir

darbą, kad žmonės nepamirštų tradicijų.

Pavyzdžiui, medžiagų audimą staklėmis.

 

 

 

 • Už renginį ar mokymus, kuriuose

galima sužinoti apie

ūkį, naujas technologijas.

 

 

 

 • Už mirusius gyvūnus dėl ligų.

Pavyzdžiui, mirusias kiaules,

karves, vištas.