Kokybės vadybos sistema

2010 m. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) įdiegta Kokybės vadybos sistema (KVS), kuri yra sertifikuota ir atitinka LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. 2022 m. birželio mėnesį NMA KVS sertifikuota pakartotinai. Pirmojo NMA KVS priežiūros audito metu, kuris įvyko 2023 m. birželio mėn., neatitikčių nenustatyta. Priežiūros audito metu įvardinti šie teigiami NMA KVS aspektai:

  • Siekiant nustatyti suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius, periodiškai vykdomos suinteresuotųjų šalių apklausos. Surinktos informacijos pagrindu, priimami sprendimai dėl paslaugų kokybės ir veiklos procesų gerinimo.
  • 2022 m. pradėtos teikti konsultacijos klientams 24 val. per parą, pasitelkiant dirbtinį intelektą.
  • Skiriamas dėmesys darbuotojų ugdymui, įsitraukimo didinimui (2022 m. atliktos dvi anoniminės darbuotojų apklausos).
  • Išvystyta tikslų ir rodiklių sistema, kuri paskirsto užduotis iki konkrečių darbuotojų.
  • Aiškiai paskirstytos užduotys, susijusios su veiksmais naujam finansavimo periodui.
  • Optimali rizikų valdymo sistema, teisingai formuluojamos rizikos, atliekami rizikų priežiūros veiksmai.
  • Skiriamas dėmesys neatitikčių valdymui, atliekama detali neatitikčių priežasčių analizė, nustatomi koregavimo ir korekciniai veiksmai.

NMA KVS padeda nuosekliai siekti organizacijos strateginių tikslų, gerinti teikiamų paslaugų kokybę, tobulinti taikomus veiklos metodus, gerinti vykdomos veiklos rezultatyvumą ir efektyvumą. NMA KVS politika orientuota į nuolatinį veiklos gerinimą, siekiant patenkinti klientų lūkesčius ir reikalavimus. Susipažinti su NMA Kokybės, Aplinkos apsaugos ir Informacijos saugumo politika galite paspaudę šią nuorodą.

2015 m. NMA įdiegta rizikų valdymo sistema, atitinkanti ISO 31000 standarto nuostatas, padeda užtikrinti tinkamą rizikų identifikavimą, analizę, įvertinimą, tvarkymą ir efektyvų valdymą. Rizikų valdymas padeda siekti NMA strateginių tikslų ir didinti vykdomos veiklos efektyvumą. Rizikų valdymas taikomas visiems NMA veiklos procesams ir apima visas NMA vykdomas funkcijas, visus darbuotojus, visų tipų informaciją (žodinę, rašytinę ir pan.), informacines sistemas (išteklius), patalpas, įrenginius bei trečiųjų šalių teikiamas paslaugas.

 

Atnaujinimo data: 2024-02-08