>
2024-04-08

Toliau skatinama trumpųjų tiekimo grandinių veikla

Šiemet ūkio subjektai, ketinantys kurti ir dalyvauti trumposiose žemės ūkio maisto tiekimo grandinių veikloje, toliau kviečiami teikti paraiškas. Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus priimamos du kartus. Pirmasis šių paraiškų teikimo etapas jau prasidėjęs ir truks iki gegužės 13 d.

Šiam paraiškų teikimo etapui skirta 4,88 mln. Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų. Projektai turės būti įgyvendinti pagal naujai patvirtintas supaprastintąsias priemonės įgyvendinimo taisykles.

Kam skirta parama ir pagrindiniai reikalavimai gauti paramą

Veikla

Pagal priemonę dėl paramos kviečiami kreiptis fiziniai asmenys ir privatūs juridiniai asmenys, planuojantys bendradarbiavimo veiklą žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje, t. y. skatinti tiesioginius pardavimus, vykdant trumposios tiekimo grandinės veiklą (transportavimą ir pardavimą), siekiant, kad tiekiami produktai kuo greičiau pasiektų vartotoją.

Galimi pareiškėjai

Pareiškėjai turi užsiimti žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, fiziniai asmenys turi būti savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, privatūs juridiniai asmenys turi atitikti labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Paraiška turi būti teikiama kartu su projekto partneriu (-iais) ir, jeigu būtina, su vienu tarpininku. Pareiškėjas ir projekto partneris (-iai), ir tarpininkas (jei yra) laikomi grandinės dalyviais.

Reikalavimai pareiškėjams

Pareiškėjo bendradarbiavimas su partneriu (-iais) turi būti įtvirtintas jungtine veiklos sutartimi. Taip pat tiek pareiškėjas, tiek partneris (-iai) žemės ūkio, maisto produktų gamybos ir (arba) perdirbimo srityje turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos, jų pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos ir (ar) maisto produktų perdirbimo, ir (ar) gamybos veiklos per ataskaitinį laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo ir partnerio (-ių) veiklos pajamų bei ne mažiau kaip 51 proc. projekto grandinės dalyvių, dalyvaujančių projekte, žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo dieną turi būti ne mažesnis kaip 4 000 Eur.

Kokia gali būti skirta paramos suma

Vienam projektui įgyvendinti gali būti skiriama iki 150 tūkst. Eur be PVM.

Paramos intensyvumas gali skirtis atsižvelgiant į įsigyjamas išlaidas:

 • 60 proc. paramos intensyvumas taikomas finansuojant verslo plano įgyvendinimo išlaidas (transporto priemones, mechaninius-hidraulinius vežimėlius ar krautuvus, prekybinius baldus kitą prekybinę įrangą ir kt.). Paramos intensyvumas gali būti padidintas 10 proc. ir sudaryti daugiausia 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir jo partneris (-iai) yra jaunieji ūkininkai, investuojantiesiems penkerių metų laikotarpiu po įsikūrimo.
 • 100 proc., kai įsigyjamos bendrosios išlaidos, einamosios bendradarbiavimo išlaidos, einamosios projekto įgyvendinimo išlaidos ir skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidos.

Atrankos kriterijai

Pagal KPP veiklos sritį pateiktos paraiškos bus vertinamos pagal atrankos kriterijus, už kuriuos bus suteikiamas atitinkamas balų skaičius ir sudaroma paraiškų pirmumo eilė.

1. Projekto grandinės dalyvių, gaminančių ir (arba) perdirbančių žemės ūkio ir maisto produkciją, skaičius:

 • 5 ir daugiau – suteikiama 20 balų;
 • nuo 3 iki 4 – suteikiama 15 balų.

2. Projekte numatyti šie prekybos būdai (galima pasirinkti kelis būdus, tokiu atveju atrankos balai būtų sudedami – suteikiama ne daugiau kaip 40 balų) (už periodines (ar) laikinas prekybos vietas atrankos balai nesuteikiami):

 • tiesioginis produktų pristatymas vartotojams – suteikiama 15 balų;
 • pardavimai ūkiuose – suteikiama 10 balų;
 • naujų prekybos vietų ne ūkiuose steigimas – suteikiama 15 balų.

3. Projekto grandinės dalyviai yra žemės ūkio kooperatyvas arba tokio kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.

4. Suplanuotų prekybos vietų skaičius (už periodines (ar) laikinas prekybos vietas atrankos balai nesuteikiami):

 • 1 prekybos vieta – 4 balai;
 • 2 prekybos vietos – 8 balai;
 • 3 prekybos vietos – 12 balų;
 • 4 prekybos vietos – 16 balų;
 • 5 ir daugiau prekybos  vietų – 20 balų.

5. Projekto grandinės dalyviai rinkai tieks skirtinguose žemės ūkio sektoriuose pagamintų ir (ar) perdirbtų produktų:

 • 3 produktus – 5 balai;
 • daugiau kaip 3 produktus – 10 balų.

6. Projektas įgyvendinamas be tarpininkų – suteikiami 5 balai.

Tam, kad paraiška būtų toliau vertinama, privaloma surinkti 30 balų. Nesurinkus šio balų skaičiaus, paraiška atmetama.

Paraiškos teikimo būdai

Paraiškos kartu su papildomais dokumentais NMA gali būti teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) arba pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant el. paštu [email protected].

Naudinga informacija